เกี่ยวกับเรา
ที่อยู่ &เวลาทำงาน
ที่อยู่ &เวลาทำงาน
เกี่ยวกับเรา

 เกี่ยวกับเรา

 โรงงานตัวแทนผู้ผลิตให้กับแบรนด์ของแท้

โรงงานที่มีการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการผลิตตลับหมึกริบบอนเทียบเท่าที่มีเทคโนโลยีในแนวหน้าของโลก

ปริมาณการผลิตตลับหมึกริบบอนเทียบเท่าต่อเดือนมากกว่า 3,000,000 ชิ้น
ปริมาณการส่งออกทะลุถึง 2,200,000 ชิ้นและส่งออกไปมากกว่า 50 ประเทศ
 

tel:+66(0)94-249-8823

Srvice time: Monday to Saturday: 9:00am-18:00pm
Email:
polo@bg-printer.com
 

 

Tom